Zomercompetitie na avond 11

Martha van den Berg en Jan Fikkens staan nog steeds aan kop. Geert Renkema en David Kips blijven volgen.

Stand na ronde 22
    pnt (aanw) begin rat intra + GDRB       pnt (aanw) begin rat intra + GDRB
1 Martha van den Berg 18 (22) 26 940 6 2 (G—)     26 Ton de Steenwinkel 28½ (20) 33½ 1400 5 0 (—-)
2 Jan Fikkens 18 (20) 32 1356 13 1 (G—)     27 Tom Kooij 28½ (20) 35 1464 6 ½ (-D–)
3 Rob Ansink 20 ( 6) 26 1089 5 1 (G—)     28 Peter de Haan 28½ (10) 32½ 1376 4 0 (—-)
4 Geert Renkema 20½ (18) 35 1466 14½ 0 (—-)     29 Ruut Keijzer 28½ ( 6) 33½ 1411 5 0 (—-)
5 David Kips 20½ (19) 36 1515 14½ 1 (-D–)     30 Carel van Pampus 29½ ( 8) 33½ 1417 4 0 (—-)
6 Bert Rietveld 22½ (20) 26 1062 0 (—-)     31 Raymond Dernier 30½ (12) 37½ 1571 6 1 (-D–)
7 Henk Plantfeber 22½ (22) 39 1625 16 ½ (-D–)     32 Mart Ran 31 (14) 40 1679 9 0 (—-)
8 Carin Giesen 23 (10) 28 1172 4 1 (G—)     33 Ron van Leeuwen 31 (11) 39 1632 8 0 (—-)
9 Tonny Wagenaar 23 (14) 31½ 1332 0 (—-)     34 Harrie Boom 32 (12) 38½ 1622 1 (-D–)
10 Jaap de Kreek 23 (19) 36 1501 12 1 (–R-)     35 Bram van der Vegt 32½ (16) 36½ 1534 4 0 (—-)
11 Roald Vos 24½ (10) 28½ 1199 ½ (–R-)     36 Jacques Koolstra 33 (12) 37 1557 4 0 (-D–)
12 Ton van der Eyden 24½ (20) 37½ 1580 13 0 (—-)     37 Joost van Til 33½ ( 0) 33½ 1400 0 0 (—-)
13 Dicky Hamming 25 (22) 26 814 1 0 (—-)     38 Alfred Vellekoop 33½ (10) 36 1502 0 (—-)
14 Raymond Altman 25½ (10) 32 1353 0 (—-)     39 Henk Enserink 33½ (16) 41 1707 0 (—-)
15 Ad Mank 25½ (16) 38½ 1617 9 4 (-DR-)     40 Willem Alpherts 33½ (14) 41 1709 1 (-D–)
16 Mick Vaassen 26 (19) 34 1433 ½ (-D–)     41 Robert Schalekamp 34½ (14) 37 1551 2 ½ (-D–)
17 Gerard Diependaal 26 (15) 36½ 1540 10½ 0 (—-)     42 Rob van Slooten 35 (12) 41 1711 6 0 (—-)
18 Marcel Kusse 26 (14) 36 1520 ½ (-D–)     43 Frank Steensma 36½ ( 6) 38 1589 0 (—-)
19 Pieter Kok 26½ (18) 37½ 1577 11 0 (—-)     44 Gary Harper 37½ (12) 42 1761 0 (—-)
20 Jan Walhout 27 ( 9) 28½ 1200 0 (—-)     45 Eric Junge 37½ ( 6) 41 1714 0 (—-)
21 Jos Kraay 27 (16) 31½ 1333 0 (G—)     46 Roland Wastiaux 37½ ( 7) 42½ 1777 5 0 (—-)
22 Cor Bergveld 27 (14) 35½ 1499 0 (—-)     47 Harold van der Laan 38 ( 0) 38 1599 0 0 (—-)
23 Frans Kerkhoff 27½ (18) 37½ 1578 ½ (-D–)     48 Léon de Zwart 38½ ( 7) 42½ 1768 4 0 (—-)
24 Jan Koolstra 27½ ( 8) 33 1393 0 (—-)     49 Pieter Pelleboer 39 ( 4) 41 1708 2 0 (—-)
25 Pieter Schonagen 28 ( 5) 29 1215 ½ ½ (–R-)     50 Dick van der Eijk 41½ ( 8) 45½ 1950 4 0 (—-)
RONDE 1 dd:4-6-2015
Roland Wastiaux Willem Alpherts 1-0
Gary Harper Eric Junge 0-1
Mart Ran Henk Enserink 1-0
Ron van Leeuwen Henk Plantfeber 1-0
Ad Mank Harrie Boom 1-0
Frank Steensma Frans Kerkhoff 0-1
Jacques Koolstra Pieter Kok 0-1
Gerard Diependaal Bram van der Vegt 1/2
Tom Kooij David Kips 0-1
Mick Vaassen Ruut Keijzer 0-1
Jan Koolstra Ton de Steenwinkel 1/2
Raymond Altman Jos Kraay 1-0
Bert Rietveld Rob Ansink 0-1
Martha van den Berg Dicky Hamming 1-0
RONDE 2 dd:4-6-2015
Willem Alpherts Gary Harper 1-0
Eric Junge Mart Ran 1/2
Henk Enserink Ron van Leeuwen 0-1
Henk Plantfeber Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Frank Steensma 1-0
Frans Kerkhoff Jacques Koolstra 0-1
Pieter Kok Gerard Diependaal 0-1
Bram van der Vegt Geert Renkema 0-1
David Kips Mick Vaassen 1-0
Ruut Keijzer Jan Koolstra 1-0
Ton de Steenwinkel Tom Kooij 1/2
Jos Kraay Bert Rietveld 1-0
Dicky Hamming Raymond Altman 0-1
Rob Ansink Martha van den Berg 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 3 dd:11-6-2015
Pieter Schonagen(R) 1/2
Gary Harper Henk Enserink 1-0
Henk Plantfeber Willem Alpherts 1-0
Mart Ran Frank Steensma 0-1
Raymond Dernier Ton van der Eyden 0-1
Robert Schalekamp Ad Mank 0-1
Pieter Kok Frans Kerkhoff 1/2
Jacques Koolstra Marcel Kusse 0-1
Jaap de Kreek Cor Bergveld 1-0
Gerard Diependaal Tom Kooij 0-1
Geert Renkema Mick Vaassen 1/2
Carel van Pampus Ton de Steenwinkel 1-0
Jan Koolstra Peter de Haan 0-1
Jan Fikkens Ruut Keijzer 0-1
Tonny Wagenaar Jos Kraay 1-0
Raymond Altman Carin Giesen 1-0
Bert Rietveld Martha van den Berg 0-1
Rob Ansink Dicky Hamming 1-0
RONDE 4 dd:11-6-2015
Cor Bergveld Tjitte Veldhuis 1-0
Roland Wastiaux Gary Harper 1-0
Henk Enserink Willem Alpherts 1-0
Mart Ran Henk Plantfeber 1/2
Frank Steensma Raymond Dernier 1/2
Ton van der Eyden Robert Schalekamp 1-0
Ad Mank Jacques Koolstra 1-0
Frans Kerkhoff Jaap de Kreek 1-0
Marcel Kusse Pieter Kok 1/2
Mick Vaassen Gerard Diependaal 0-1
Tom Kooij Geert Renkema 0-1
Jan Koolstra Carel van Pampus 1-0
Ton de Steenwinkel Jan Fikkens 0-1
Peter de Haan Tonny Wagenaar 0-1
Ruut Keijzer Jos Kraay 0-1
Martha van den Berg Raymond Altman 1/2
Carin Giesen Rob Ansink 0-1
Dicky Hamming Bert Rietveld 0-1
RONDE 5 dd:18-6-2015
Rob Ansink Marieke Kral 1-0
Mirte van dder Eyden Martha van den Berg 0-1
jan.ashof Carin Giesen 0-1
Jos Kraay Jan Walhout 1-0
Jan Fikkens wil.bernhard 1-0
Léon de Zwart Pieter Pelleboer 1-0
Willem Alpherts Mart Ran 1-0
Harrie Boom Roland Wastiaux 1-0
Henk Plantfeber Raymond Dernier 1-0
Robert Schalekamp Bram van der Vegt 0-1
Jacques Koolstra Alfred Vellekoop 0-1
Pieter Kok Ton van der Eyden 1-0
Jaap de Kreek Ron van Leeuwen 1-0
Cor Bergveld Marcel Kusse 1/2
Carel van Pampus David Kips 0-1
Mick Vaassen Tom Kooij 0-1
Peter de Haan Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Jan Koolstra 0-1
Tonny Wagenaar Bert Rietveld 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 6 dd:18-6-2015
Jan Walhout Rob Ansink 0-1
Martha van den Berg jan.ashof 1-0
Roland Wastiaux Léon de Zwart 1-0
Pieter Pelleboer Willem Alpherts 0-1
Ron van Leeuwen Mart Ran 1/2
Raymond Dernier Robert Schalekamp 1-0
Henk Plantfeber Harrie Boom 1-0
Ton van der Eyden Jacques Koolstra 1-0
Alfred Vellekoop Bram van der Vegt 1/2
Pieter Kok Cor Bergveld 1/2
Marcel Kusse Mick Vaassen 1-0
David Kips Ton de Steenwinkel 1/2
Tom Kooij Jan Koolstra 0-1
Carel van Pampus Peter de Haan 1-0
Jos Kraay Jan Fikkens 0-1
Bert Rietveld Carin Giesen 0-1
Tonny Wagenaar Dicky Hamming 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 7 dd:25-6-2015
Bram van der Vegt Rob van Slooten 0-1
Mart Ran Gary Harper 1-0
Henk Enserink Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Raymond Dernier 1-0
Frans Kerkhoff Henk Plantfeber 0-1
Alfred Vellekoop Ton van der Eyden 1-0
Jaap de Kreek Pieter Kok 1-0
Gerard Diependaal Cor Bergveld 1-0
Ton de Steenwinkel Jaap Rietveld 1/2
Peter de Haan David Kips 0-1
Tom Kooij Carel van Pampus 0-1
Jan Fikkens Pieter Schonagen 1-0
Raymond Altman Bert Rietveld 1-0
Dicky Hamming Roald Vos 0-1
Carin Giesen Martha van den Berg 1-0
Willem Alpherts(3) 1-0
Robert Schalekamp(3) 1/2
Mick Vaassen(3) 1/2
RONDE 8 dd:25-6-2015
Rob van Slooten Frans Kerkhoff 1-0
Gary Harper Vincent van den Eijnde 0-1
Léon de Zwart Henk Enserink 1-0
Roland Wastiaux Eric Junge 0-1
Willem Alpherts Ron van Leeuwen 1-0
Robert Schalekamp Raymond Dernier 0-1
Harrie Boom Mart Ran 0-1
Ton van der Eyden Henk Plantfeber 0-1
Bram van der Vegt Pieter Kok 0-1
Cor Bergveld Alfred Vellekoop 1-0
Mick Vaassen Jaap de Kreek 1-0
David Kips Gerard Diependaal 0-1
Geert Renkema Ton de Steenwinkel 1-0
Jaap Rietveld Tom Kooij 0-1
Pieter Schonagen Carel van Pampus 0-1
Raymond Altman Peter de Haan 0-1
Bert Rietveld Jan Fikkens 0-1
Carin Giesen Dicky Hamming 1-0
Roald Vos Martha van den Berg 1-0
RONDE 9 dd:2-7-2015
Martha van den Berg Jan Walhout 0-1
Pieter Pelleboer Gary Harper 1-0
Henk Enserink Rob van Slooten 1/2
Jacques Koolstra Robert Schalekamp 1-0
Willem Alpherts Frans Kerkhoff 0-1
Marcel Kusse Ton van der Eyden 1/2
Henk Plantfeber Alfred Vellekoop 1-0
Jaap Rietveld Cor Bergveld 1/2
Gerard Diependaal Geert Renkema 0-1
Ton de Steenwinkel Mick Vaassen 1-0
Dicky Hamming David Kips 0-1
Bert Rietveld Roald Vos 1-0
Jan Fikkens Carin Giesen 1-0
Tom Kooij Jaap de Kreek 0-1
RONDE 10 dd:2-7-2015
Robert Schalekamp(3) 0-1
Harrie Boom(3) 1-0
Frans Kerkhoff(3) 1/2
Jan Walhout Carin Giesen 0-1
Gary Harper Rob van Slooten 1-0
Henk Enserink Pieter Pelleboer 0-1
Eric Junge Ron van Leeuwen 0-1
Jacques Koolstra Willem Alpherts 1-0
Ton van der Eyden Jaap Rietveld 1-0
Alfred Vellekoop Marcel Kusse 0-1
Jaap de Kreek Henk Plantfeber 1/2
Ton de Steenwinkel Gerard Diependaal 0-1
Cor Bergveld Tom Kooij 1-0
Roald Vos Mick Vaassen 0-1
Geert Renkema Dicky Hamming 1-0
David Kips Bert Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jan Fikkens 0-1
RONDE 11 dd:9-7-2015
Dick van der Eijk Henk Enserink 0-1
Gary Harper Léon de Zwart 1/2
Rob van Slooten Willem Alpherts 1/2
Raymond Dernier Bram van der Vegt 1-0
Tom Kooij Ton van der Eyden 0-1
Pieter Kok Henk Plantfeber 0-1
Jaap Rietveld Jaap de Kreek 1/2
Marcel Kusse Ton de Steenwinkel 1-0
Gerard Diependaal Tonny Wagenaar 1-0
Geert Renkema Martha van den Berg 1-0
Bert Rietveld Jan Walhout 1-0
Dicky Hamming Jan Fikkens 0-1
Carin Giesen Roald Vos 0-1
RONDE 12 dd:9-7-2015
Dick van der Eijk Gary Harper 1/2
Willem Alpherts Léon de Zwart 1/2
Raymond Dernier Henk Enserink 1-0
Ron van Leeuwen Rob van Slooten 1-0
Frans Kerkhoff Bram van der Vegt 1-0
Tom Kooij Pieter Kok 0-1
Ton van der Eyden Jaap de Kreek 1/2
Marcel Kusse Jaap Rietveld 1-0
Henk Plantfeber Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Gerard Diependaal 0-1
Bert Rietveld Geert Renkema 0-1
Carin Giesen David Kips 0-1
Martha van den Berg Tonny Wagenaar 1-0
Jan Fikkens Roald Vos 1/2
RONDE 13 dd:16-7-2015
Gary Harper Robert Schalekamp 1-0
Rob van Slooten Mart Ran 0-1
Jaap Rietveld Jacques Koolstra 1-0
Frans Kerkhoff Tom Kooij 1-0
Mick Vaassen Pieter Kok 0-1
Ton de Steenwinkel Ton van der Eyden 0-1
Jaap de Kreek Marcel Kusse 1/2
Henk Plantfeber Dicky Hamming 1-0
Jan Koolstra Bert Rietveld 1-0
David Kips Martha van den Berg 1-0
Geert Renkema Jos Kraay 1-0
Tonny Wagenaar Jan Fikkens 1/2
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 14 dd:16-7-2015
Robert Schalekamp Rob van Slooten 0-1
Ron van Leeuwen Gary Harper 1/2
Mart Ran Jacques Koolstra 0-1
Tom Kooij Ad Mank 0-1
Ton de Steenwinkel Frans Kerkhoff 1/2
Pieter Kok Jaap Rietveld 1-0
Ton van der Eyden Mick Vaassen 0-1
Jaap de Kreek Tonny Wagenaar 0-1
Jos Kraay Dicky Hamming 1-0
Gerard Diependaal Bert Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jan Koolstra 0-1
Jan Fikkens Geert Renkema 1-0
Marcel Kusse(3) 1/2
Henk Plantfeber(3) 1/2
David Kips(3) 1-0
RONDE 15 dd:23-7-2015
Rob van Slooten Dick van der Eijk 1-0
Henk Enserink Robert Schalekamp 1-0
Bram van der Vegt Mart Ran 0-1
Pieter Kok Raymond Dernier 1/2
Jacques Koolstra Tom Kooij 0-1
Frans Kerkhoff Ton van der Eyden 0-1
Mick Vaassen Jaap Rietveld 0-1
Carel van Pampus Jaap de Kreek 0-1
Geert Renkema Marcel Kusse 0-1
Dicky Hamming Jan Walhout 1-0
Bert Rietveld Henk Plantfeber 0-1
Jan Fikkens David Kips 0-1
Roald Vos Tonny Wagenaar 0-1
Martha van den Berg Jos Kraay 1/2
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 16 dd:23-7-2015
Robert Schalekamp Dick van der Eijk 1-0
Bram van der Vegt Henk Enserink 0-1
Rob van Slooten Harrie Boom 0-1
Tom Kooij Ron van Leeuwen 0-1
Mart Ran Mick Vaassen 1-0
Jaap Rietveld Frans Kerkhoff 0-1
Ton van der Eyden Carel van Pampus 1-0
Jos Kraay Pieter Kok 0-1
Jaap de Kreek Dicky Hamming 1-0
Marcel Kusse Bert Rietveld 1/2
Henk Plantfeber Martha van den Berg 1-0
Jan Walhout Jan Fikkens 0-1
Tonny Wagenaar Geert Renkema 1-0
David Kips Roald Vos 1-0
Jacques Koolstra(3) 0-1
Raymond Dernier(3) 1-0
Ad Mank(3) 1-0
RONDE 17 dd:30-7-2015
Ad Mank(R) 1/2
Dick van der Eijk Bram van der Vegt 1-0
Henk Enserink Frank Steensma 1-0
Alfred Vellekoop Harrie Boom 0-1
Raymond Dernier Tom Kooij 1-0
Cor Bergveld Ton de Steenwinkel 1-0
Jaap Rietveld Ruut Keijzer 0-1
Dicky Hamming Ton van der Eyden 0-1
Bert Rietveld Jaap de Kreek 0-1
Jos Kraay Gerard Diependaal 0-1
Martha van den Berg Marcel Kusse 0-1
Jan Fikkens Henk Plantfeber 0-1
Jan Walhout Geert Renkema 0-1
Tonny Wagenaar David Kips 0-1
RONDE 18 dd:30-7-2015
Hugo Casimon Jos Kraay 1-0
Frank Steensma Dick van der Eijk 0-1
Henk Enserink Alfred Vellekoop 1-0
Bram van der Vegt Ron van Leeuwen 0-1
Harrie Boom Cor Bergveld 0-1
Ad Mank Raymond Dernier 1-0
Mick Vaassen Frans Kerkhoff 1-0
Ton de Steenwinkel Jan Walhout 1/2
Ruut Keijzer Dicky Hamming 1-0
Ton van der Eyden Bert Rietveld 1-0
Gerard Diependaal Martha van den Berg 1-0
Marcel Kusse Jan Fikkens 0-1
Henk Plantfeber Tonny Wagenaar 1-0
Geert Renkema David Kips 1-0
Jaap de Kreek Jaap Rietveld 1-0
Tom Kooij(3) 1/2
RONDE 19 dd:6-8-2015
Mart Ran Robert Schalekamp 1-0
Bram van der Vegt Tom Kooij 1/2
Frans Kerkhoff Ad Mank 0-1
Peter de Haan Jaap Rietveld 1/2
Ton de Steenwinkel Raymond Altman 0-1
Cor Bergveld Jos Kraay 1-0
Dicky Hamming Mick Vaassen 0-1
Pieter Kok Bert Rietveld 1-0
Tonny Wagenaar Ton van der Eyden 0-1
Martha van den Berg Jaap de Kreek 0-1
David Kips Henk Plantfeber 1-0
Roald Vos Geert Renkema 0-1
Jan Fikkens Gerard Diependaal 1-0
RONDE 20 dd:6-8-2015
Robert Schalekamp Eric Junge 1-0
Jaap Rietveld Bram van der Vegt 1-0
Frans Kerkhoff Mart Ran 1/2
Tom Kooij Peter de Haan 1-0
Ad Mank Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Cor Bergveld 0-1
Bert Rietveld Mick Vaassen 0-1
Tonny Wagenaar Pieter Kok 1-0
Ton van der Eyden Martha van den Berg 0-1
Jos Kraay David Kips 0-1
Gerard Diependaal Raymond Altman 0-1
Geert Renkema Henk Plantfeber 1-0
Jaap de Kreek Jan Fikkens 1-0
Roald Vos(R) 1/2
RONDE 21 dd:13-8-2015
Willem Alpherts Dick van der Eijk 1/2
Léon de Zwart Rob van Slooten 1-0
Harrie Boom Henk Enserink 0-1
Bram van der Vegt Ton de Steenwinkel 1-0
Alfred Vellekoop Frans Kerkhoff 0-1
Peter de Haan Pieter Schonagen 1/2
Jaap Rietveld Ad Mank 0-1
Pieter Kok Dicky Hamming 1-0
Cor Bergveld Geert Renkema 0-1
Henk Plantfeber Jos Kraay 1-0
David Kips Ton van der Eyden 1-0
Raymond Altman Jan Fikkens 0-1
Mick Vaassen Martha van den Berg 1-0
Jaap de Kreek(R) 1/2
RONDE 22 dd:13-8-2015
Rob van Slooten David Kips 1-0
Dick van der Eijk Léon de Zwart 1-0
Eric Junge Henk Enserink 1-0
Alfred Vellekoop Willem Alpherts 0-1
Bram van der Vegt Harrie Boom 1/2
Ron van Leeuwen Peter de Haan 1-0
Ton de Steenwinkel Pieter Schonagen 1-0
Frans Kerkhoff Cor Bergveld 1-0
Jos Kraay Jaap Rietveld 0-1
Ad Mank Dicky Hamming 1-0
Martha van den Berg Pieter Kok 1-0
Mick Vaassen Henk Plantfeber 0-1
Jan Fikkens Ton van der Eyden 0-1
Geert Renkema Raymond Altman 1-0
Jaap de Kreek(R) 1/2

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.