Het clubblad

Er was eens

Geheel getrouw aan het wezen van een schaakclub, had ook deze een clubblad. Nou ja, blad, zeg maar blaadje. Of nog beter Blad zonder Naam. Want dat was ooit, in november 2007, gestart met een tweekoppige redactie, tweehoofdig had ook gekund. Maar schakers kunnen nog wel eens koppig zijn. In dit geval hielden beiden het koppig vol tot augustus 2014. Pas in november dat jaar ruilden ze de toenmalige naam De Pionier in voor de naamloze naam.

Vervuld van plichtsbetrachting en met nauwgezette onregelmatigheid verzorgden zij, met bijstand van leden die konden schrijven (jaja, het onderwijs in vroeger dagen was best nuttig), ruim vijfttien jaar een goed bedoeld verenigingsperiodiek dat hieronder het er op naslaan best waard is.

ALV 2022

Blaadje zonder naam

Paaskrant

BZN nummer 103

Eerste BZN van 2022

Laatste BZN van 2021

BZN mid-herfst

BZN nummer 99

ALV 2021

BZN nummer 97

April 2021

Maart 2021

Januari 2021

December 2020

November 2020

Oktober 2020

ALV 2020

Editie augustus 2020

Goed Nieuws

Editie juni 2020

Nummer 86

Editie april 2020

Nummer 84

Editie februari 2020

Nummer 82

Editie november 2019

Nummer 80

Editie oktober 2019

ALV 2019

Editie juli 2019

Editie juni 2019

Editie mei 2019

Editie april 2019

Lente Editie 2019

Editie februari 2019

Editie januari 2019

Editie november 2018

Editie oktober 2018

ALV 2018

Editie juli 2018

Editie mei 2018

Nummer 65

Editie maart 2018

Editie januari 2018

Editie december 2017

Editie november 2017

Uitnodiging voor de ALV 2017

Editie juli 2017

Special edition

Editie juni 2017

In Memoriam – Jan

Editie april 2017

Editie maart 2017

Eindejaars-editie 2016

Editie december 2016

Editie november 2016

Editie september 2016

In Memoriam – Bert

Editie april 2016

Editie februari 2016

Editie december 2015

Editie november 2015

Editie oktober 2015

In Memoriam – Carel

Editie september 2015

Editie juli 2015

Editie juni 2015

Editie mei 2015

Editie maart 2015

Editie februari 2015

Editie december 2014