Eindstand zomercompetitie 2015

Martha van den Berg, Jan Fikkens en David Kips zijn de winnaars van de zomercompetitie 2015.

Stand na ronde 26
    pnt (aanw) begin rat intra + GDRB       pnt (aanw) begin rat intra + GDRB
1 Martha van den Berg 18 (26) 26 940 6 2 (G—)     26 Peter de Haan 27 (14) 32½ 1376 5 ½ (-D–)
2 Jan Fikkens 18 (24) 32 1356 13 1 (G—)     27 Ruut Keijzer 27½ ( 8) 33½ 1411 6 0 (—-)
3 David Kips 18 (23) 36 1515 17 1 (-D–)     28 Pieter Schonagen 28 ( 7) 29 1215 ½ ½ (–R-)
4 Geert Renkema 18½ (22) 35 1466 15½ 1 (-D–)     29 Ton de Steenwinkel 28½ (22) 33½ 1400 5 0 (—-)
5 Henk Plantfeber 18½ (26) 39 1625 20 ½ (-D–)     30 Raymond Dernier 28½ (15) 37½ 1571 8 1 (-D–)
6 Rob Ansink 20 ( 6) 26 1089 5 1 (G—)     31 Mart Ran 29 (16) 40 1679 11 0 (—-)
7 Tonny Wagenaar 20½ (18) 31½ 1332 11 0 (—-)     32 Ron van Leeuwen 29 (13) 39 1632 10 0 (—-)
8 Jaap de Kreek 20½ (23) 36 1501 14 (-DR-)     33 Carel van Pampus 29½ (10) 33½ 1417 4 0 (—-)
9 Ton van der Eyden 20½ (24) 37½ 1580 17 0 (—-)     34 Willem Alpherts 30½ (18) 41 1709 1 (-D–)
10 Ad Mank 22 (20) 38½ 1617 12 (-DR-)     35 Bram van der Vegt 31½ (20) 36½ 1534 5 0 (—-)
11 Bert Rietveld 22½ (24) 26 1062 0 (—-)     36 Jacques Koolstra 32 (16) 37 1557 5 0 (-D–)
12 Pieter Kok 22½ (22) 37½ 1577 15 0 (—-)     37 Harrie Boom 32 (12) 38½ 1622 1 (-D–)
13 Carin Giesen 23 (10) 28 1172 4 1 (G—)     38 Henk Enserink 32½ (18) 41 1707 0 (—-)
14 Raymond Altman 23½ (14) 32 1353 1 (-D–)     39 Joost van Til 33½ ( 0) 33½ 1400 0 0 (—-)
15 Mick Vaassen 24 (23) 34 1433 ½ (-D–)     40 Alfred Vellekoop 33½ (10) 36 1502 0 (—-)
16 Dicky Hamming 24½ (26) 26 814 0 (—-)     41 Robert Schalekamp 34½ (14) 37 1551 2 ½ (-D–)
17 Roald Vos 24½ (12) 28½ 1199 ½ (–R-)     42 Roland Wastiaux 34½ (11) 42½ 1777 8 0 (—-)
18 Tom Kooij 24½ (24) 35 1464 10 ½ (-D–)     43 Rob van Slooten 35 (12) 41 1711 6 0 (—-)
19 Cor Bergveld 24½ (18) 35½ 1499 11 0 (-D–)     44 Frank Steensma 35½ ( 8) 38 1589 0 (—-)
20 Marcel Kusse 24½ (16) 36 1520 11 ½ (-D–)     45 Gary Harper 37½ (12) 42 1761 0 (—-)
21 Frans Kerkhoff 25½ (20) 37½ 1578 11½ ½ (-D–)     46 Eric Junge 37½ ( 6) 41 1714 0 (—-)
22 Jan Walhout 26 (13) 28½ 1200 0 (—-)     47 Harold van der Laan 38 ( 0) 38 1599 0 0 (—-)
23 Jos Kraay 26 (20) 31½ 1333 0 (G—)     48 Dick van der Eijk 38 (12) 45½ 1950 0 (—-)
24 Gerard Diependaal 26 (17) 36½ 1540 10½ 0 (—-)     49 Léon de Zwart 38½ ( 7) 42½ 1768 4 0 (—-)
25 Jan Koolstra 26½ (12) 33 1393 0 (—-)     50 Pieter Pelleboer 39 ( 4) 41 1708 2 0 (—-)
RONDE 1 dd:4-6-2015
Roland Wastiaux Willem Alpherts 1-0
Gary Harper Eric Junge 0-1
Mart Ran Henk Enserink 1-0
Ron van Leeuwen Henk Plantfeber 1-0
Ad Mank Harrie Boom 1-0
Frank Steensma Frans Kerkhoff 0-1
Jacques Koolstra Pieter Kok 0-1
Gerard Diependaal Bram van der Vegt 1/2
Tom Kooij David Kips 0-1
Mick Vaassen Ruut Keijzer 0-1
Jan Koolstra Ton de Steenwinkel 1/2
Raymond Altman Jos Kraay 1-0
Bert Rietveld Rob Ansink 0-1
Martha van den Berg Dicky Hamming 1-0
RONDE 2 dd:4-6-2015
Willem Alpherts Gary Harper 1-0
Eric Junge Mart Ran 1/2
Henk Enserink Ron van Leeuwen 0-1
Henk Plantfeber Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Frank Steensma 1-0
Frans Kerkhoff Jacques Koolstra 0-1
Pieter Kok Gerard Diependaal 0-1
Bram van der Vegt Geert Renkema 0-1
David Kips Mick Vaassen 1-0
Ruut Keijzer Jan Koolstra 1-0
Ton de Steenwinkel Tom Kooij 1/2
Jos Kraay Bert Rietveld 1-0
Dicky Hamming Raymond Altman 0-1
Rob Ansink Martha van den Berg 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 3 dd:11-6-2015
Pieter Schonagen(R) 1/2
Gary Harper Henk Enserink 1-0
Henk Plantfeber Willem Alpherts 1-0
Mart Ran Frank Steensma 0-1
Raymond Dernier Ton van der Eyden 0-1
Robert Schalekamp Ad Mank 0-1
Pieter Kok Frans Kerkhoff 1/2
Jacques Koolstra Marcel Kusse 0-1
Jaap de Kreek Cor Bergveld 1-0
Gerard Diependaal Tom Kooij 0-1
Geert Renkema Mick Vaassen 1/2
Carel van Pampus Ton de Steenwinkel 1-0
Jan Koolstra Peter de Haan 0-1
Jan Fikkens Ruut Keijzer 0-1
Tonny Wagenaar Jos Kraay 1-0
Raymond Altman Carin Giesen 1-0
Bert Rietveld Martha van den Berg 0-1
Rob Ansink Dicky Hamming 1-0
RONDE 4 dd:11-6-2015
Cor Bergveld Tjitte Veldhuis 1-0
Roland Wastiaux Gary Harper 1-0
Henk Enserink Willem Alpherts 1-0
Mart Ran Henk Plantfeber 1/2
Frank Steensma Raymond Dernier 1/2
Ton van der Eyden Robert Schalekamp 1-0
Ad Mank Jacques Koolstra 1-0
Frans Kerkhoff Jaap de Kreek 1-0
Marcel Kusse Pieter Kok 1/2
Mick Vaassen Gerard Diependaal 0-1
Tom Kooij Geert Renkema 0-1
Jan Koolstra Carel van Pampus 1-0
Ton de Steenwinkel Jan Fikkens 0-1
Peter de Haan Tonny Wagenaar 0-1
Ruut Keijzer Jos Kraay 0-1
Martha van den Berg Raymond Altman 1/2
Carin Giesen Rob Ansink 0-1
Dicky Hamming Bert Rietveld 0-1
RONDE 5 dd:18-6-2015
Rob Ansink Marieke Kral 1-0
Mirte van dder Eyden Martha van den Berg 0-1
jan.ashof Carin Giesen 0-1
Jos Kraay Jan Walhout 1-0
Jan Fikkens wil.bernhard 1-0
Léon de Zwart Pieter Pelleboer 1-0
Willem Alpherts Mart Ran 1-0
Harrie Boom Roland Wastiaux 1-0
Henk Plantfeber Raymond Dernier 1-0
Robert Schalekamp Bram van der Vegt 0-1
Jacques Koolstra Alfred Vellekoop 0-1
Pieter Kok Ton van der Eyden 1-0
Jaap de Kreek Ron van Leeuwen 1-0
Cor Bergveld Marcel Kusse 1/2
Carel van Pampus David Kips 0-1
Mick Vaassen Tom Kooij 0-1
Peter de Haan Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Jan Koolstra 0-1
Tonny Wagenaar Bert Rietveld 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 6 dd:18-6-2015
Jan Walhout Rob Ansink 0-1
Martha van den Berg jan.ashof 1-0
Roland Wastiaux Léon de Zwart 1-0
Pieter Pelleboer Willem Alpherts 0-1
Ron van Leeuwen Mart Ran 1/2
Raymond Dernier Robert Schalekamp 1-0
Henk Plantfeber Harrie Boom 1-0
Ton van der Eyden Jacques Koolstra 1-0
Alfred Vellekoop Bram van der Vegt 1/2
Pieter Kok Cor Bergveld 1/2
Marcel Kusse Mick Vaassen 1-0
David Kips Ton de Steenwinkel 1/2
Tom Kooij Jan Koolstra 0-1
Carel van Pampus Peter de Haan 1-0
Jos Kraay Jan Fikkens 0-1
Bert Rietveld Carin Giesen 0-1
Tonny Wagenaar Dicky Hamming 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 7 dd:25-6-2015
Bram van der Vegt Rob van Slooten 0-1
Mart Ran Gary Harper 1-0
Henk Enserink Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Raymond Dernier 1-0
Frans Kerkhoff Henk Plantfeber 0-1
Alfred Vellekoop Ton van der Eyden 1-0
Jaap de Kreek Pieter Kok 1-0
Gerard Diependaal Cor Bergveld 1-0
Ton de Steenwinkel Jaap Rietveld 1/2
Peter de Haan David Kips 0-1
Tom Kooij Carel van Pampus 0-1
Jan Fikkens Pieter Schonagen 1-0
Raymond Altman Bert Rietveld 1-0
Dicky Hamming Roald Vos 0-1
Carin Giesen Martha van den Berg 1-0
Willem Alpherts(3) 1-0
Robert Schalekamp(3) 1/2
Mick Vaassen(3) 1/2
RONDE 8 dd:25-6-2015
Rob van Slooten Frans Kerkhoff 1-0
Gary Harper Vincent van den Eijnde 0-1
Léon de Zwart Henk Enserink 1-0
Roland Wastiaux Eric Junge 0-1
Willem Alpherts Ron van Leeuwen 1-0
Robert Schalekamp Raymond Dernier 0-1
Harrie Boom Mart Ran 0-1
Ton van der Eyden Henk Plantfeber 0-1
Bram van der Vegt Pieter Kok 0-1
Cor Bergveld Alfred Vellekoop 1-0
Mick Vaassen Jaap de Kreek 1-0
David Kips Gerard Diependaal 0-1
Geert Renkema Ton de Steenwinkel 1-0
Jaap Rietveld Tom Kooij 0-1
Pieter Schonagen Carel van Pampus 0-1
Raymond Altman Peter de Haan 0-1
Bert Rietveld Jan Fikkens 0-1
Carin Giesen Dicky Hamming 1-0
Roald Vos Martha van den Berg 1-0
RONDE 9 dd:2-7-2015
Martha van den Berg Jan Walhout 0-1
Pieter Pelleboer Gary Harper 1-0
Henk Enserink Rob van Slooten 1/2
Jacques Koolstra Robert Schalekamp 1-0
Willem Alpherts Frans Kerkhoff 0-1
Marcel Kusse Ton van der Eyden 1/2
Henk Plantfeber Alfred Vellekoop 1-0
Jaap Rietveld Cor Bergveld 1/2
Gerard Diependaal Geert Renkema 0-1
Ton de Steenwinkel Mick Vaassen 1-0
Dicky Hamming David Kips 0-1
Bert Rietveld Roald Vos 1-0
Jan Fikkens Carin Giesen 1-0
Tom Kooij Jaap de Kreek 0-1
RONDE 10 dd:2-7-2015
Robert Schalekamp(3) 0-1
Harrie Boom(3) 1-0
Frans Kerkhoff(3) 1/2
Jan Walhout Carin Giesen 0-1
Gary Harper Rob van Slooten 1-0
Henk Enserink Pieter Pelleboer 0-1
Eric Junge Ron van Leeuwen 0-1
Jacques Koolstra Willem Alpherts 1-0
Ton van der Eyden Jaap Rietveld 1-0
Alfred Vellekoop Marcel Kusse 0-1
Jaap de Kreek Henk Plantfeber 1/2
Ton de Steenwinkel Gerard Diependaal 0-1
Cor Bergveld Tom Kooij 1-0
Roald Vos Mick Vaassen 0-1
Geert Renkema Dicky Hamming 1-0
David Kips Bert Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jan Fikkens 0-1
RONDE 11 dd:9-7-2015
Dick van der Eijk Henk Enserink 0-1
Gary Harper Léon de Zwart 1/2
Rob van Slooten Willem Alpherts 1/2
Raymond Dernier Bram van der Vegt 1-0
Tom Kooij Ton van der Eyden 0-1
Pieter Kok Henk Plantfeber 0-1
Jaap Rietveld Jaap de Kreek 1/2
Marcel Kusse Ton de Steenwinkel 1-0
Gerard Diependaal Tonny Wagenaar 1-0
Geert Renkema Martha van den Berg 1-0
Bert Rietveld Jan Walhout 1-0
Dicky Hamming Jan Fikkens 0-1
Carin Giesen Roald Vos 0-1
RONDE 12 dd:9-7-2015
Dick van der Eijk Gary Harper 1/2
Willem Alpherts Léon de Zwart 1/2
Raymond Dernier Henk Enserink 1-0
Ron van Leeuwen Rob van Slooten 1-0
Frans Kerkhoff Bram van der Vegt 1-0
Tom Kooij Pieter Kok 0-1
Ton van der Eyden Jaap de Kreek 1/2
Marcel Kusse Jaap Rietveld 1-0
Henk Plantfeber Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Gerard Diependaal 0-1
Bert Rietveld Geert Renkema 0-1
Carin Giesen David Kips 0-1
Martha van den Berg Tonny Wagenaar 1-0
Jan Fikkens Roald Vos 1/2
RONDE 13 dd:16-7-2015
Gary Harper Robert Schalekamp 1-0
Rob van Slooten Mart Ran 0-1
Jaap Rietveld Jacques Koolstra 1-0
Frans Kerkhoff Tom Kooij 1-0
Mick Vaassen Pieter Kok 0-1
Ton de Steenwinkel Ton van der Eyden 0-1
Jaap de Kreek Marcel Kusse 1/2
Henk Plantfeber Dicky Hamming 1-0
Jan Koolstra Bert Rietveld 1-0
David Kips Martha van den Berg 1-0
Geert Renkema Jos Kraay 1-0
Tonny Wagenaar Jan Fikkens 1/2
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 14 dd:16-7-2015
Robert Schalekamp Rob van Slooten 0-1
Ron van Leeuwen Gary Harper 1/2
Mart Ran Jacques Koolstra 0-1
Tom Kooij Ad Mank 0-1
Ton de Steenwinkel Frans Kerkhoff 1/2
Pieter Kok Jaap Rietveld 1-0
Ton van der Eyden Mick Vaassen 0-1
Jaap de Kreek Tonny Wagenaar 0-1
Jos Kraay Dicky Hamming 1-0
Gerard Diependaal Bert Rietveld 1-0
Martha van den Berg Jan Koolstra 0-1
Jan Fikkens Geert Renkema 1-0
Marcel Kusse(3) 1/2
Henk Plantfeber(3) 1/2
David Kips(3) 1-0
RONDE 15 dd:23-7-2015
Rob van Slooten Dick van der Eijk 1-0
Henk Enserink Robert Schalekamp 1-0
Bram van der Vegt Mart Ran 0-1
Pieter Kok Raymond Dernier 1/2
Jacques Koolstra Tom Kooij 0-1
Frans Kerkhoff Ton van der Eyden 0-1
Mick Vaassen Jaap Rietveld 0-1
Carel van Pampus Jaap de Kreek 0-1
Geert Renkema Marcel Kusse 0-1
Dicky Hamming Jan Walhout 1-0
Bert Rietveld Henk Plantfeber 0-1
Jan Fikkens David Kips 0-1
Roald Vos Tonny Wagenaar 0-1
Martha van den Berg Jos Kraay 1/2
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 16 dd:23-7-2015
Robert Schalekamp Dick van der Eijk 1-0
Bram van der Vegt Henk Enserink 0-1
Rob van Slooten Harrie Boom 0-1
Tom Kooij Ron van Leeuwen 0-1
Mart Ran Mick Vaassen 1-0
Jaap Rietveld Frans Kerkhoff 0-1
Ton van der Eyden Carel van Pampus 1-0
Jos Kraay Pieter Kok 0-1
Jaap de Kreek Dicky Hamming 1-0
Marcel Kusse Bert Rietveld 1/2
Henk Plantfeber Martha van den Berg 1-0
Jan Walhout Jan Fikkens 0-1
Tonny Wagenaar Geert Renkema 1-0
David Kips Roald Vos 1-0
Jacques Koolstra(3) 0-1
Raymond Dernier(3) 1-0
Ad Mank(3) 1-0
RONDE 17 dd:30-7-2015
Ad Mank(R) 1/2
Dick van der Eijk Bram van der Vegt 1-0
Henk Enserink Frank Steensma 1-0
Alfred Vellekoop Harrie Boom 0-1
Raymond Dernier Tom Kooij 1-0
Cor Bergveld Ton de Steenwinkel 1-0
Jaap Rietveld Ruut Keijzer 0-1
Dicky Hamming Ton van der Eyden 0-1
Bert Rietveld Jaap de Kreek 0-1
Jos Kraay Gerard Diependaal 0-1
Martha van den Berg Marcel Kusse 0-1
Jan Fikkens Henk Plantfeber 0-1
Jan Walhout Geert Renkema 0-1
Tonny Wagenaar David Kips 0-1
RONDE 18 dd:30-7-2015
Hugo Casimon Jos Kraay 1-0
Frank Steensma Dick van der Eijk 0-1
Henk Enserink Alfred Vellekoop 1-0
Bram van der Vegt Ron van Leeuwen 0-1
Harrie Boom Cor Bergveld 0-1
Ad Mank Raymond Dernier 1-0
Mick Vaassen Frans Kerkhoff 1-0
Ton de Steenwinkel Jan Walhout 1/2
Ruut Keijzer Dicky Hamming 1-0
Ton van der Eyden Bert Rietveld 1-0
Gerard Diependaal Martha van den Berg 1-0
Marcel Kusse Jan Fikkens 0-1
Henk Plantfeber Tonny Wagenaar 1-0
Geert Renkema David Kips 1-0
Jaap de Kreek Jaap Rietveld 1-0
Tom Kooij(3) 1/2
RONDE 19 dd:6-8-2015
Mart Ran Robert Schalekamp 1-0
Bram van der Vegt Tom Kooij 1/2
Frans Kerkhoff Ad Mank 0-1
Peter de Haan Jaap Rietveld 1/2
Ton de Steenwinkel Raymond Altman 0-1
Cor Bergveld Jos Kraay 1-0
Dicky Hamming Mick Vaassen 0-1
Pieter Kok Bert Rietveld 1-0
Tonny Wagenaar Ton van der Eyden 0-1
Martha van den Berg Jaap de Kreek 0-1
David Kips Henk Plantfeber 1-0
Roald Vos Geert Renkema 0-1
Jan Fikkens Gerard Diependaal 1-0
RONDE 20 dd:6-8-2015
Robert Schalekamp Eric Junge 1-0
Jaap Rietveld Bram van der Vegt 1-0
Frans Kerkhoff Mart Ran 1/2
Tom Kooij Peter de Haan 1-0
Ad Mank Ton de Steenwinkel 1-0
Dicky Hamming Cor Bergveld 0-1
Bert Rietveld Mick Vaassen 0-1
Tonny Wagenaar Pieter Kok 1-0
Ton van der Eyden Martha van den Berg 0-1
Jos Kraay David Kips 0-1
Gerard Diependaal Raymond Altman 0-1
Geert Renkema Henk Plantfeber 1-0
Jaap de Kreek Jan Fikkens 1-0
Roald Vos(R) 1/2
RONDE 21 dd:13-8-2015
Willem Alpherts Dick van der Eijk 1/2
Léon de Zwart Rob van Slooten 1-0
Harrie Boom Henk Enserink 0-1
Bram van der Vegt Ton de Steenwinkel 1-0
Alfred Vellekoop Frans Kerkhoff 0-1
Peter de Haan Pieter Schonagen 1/2
Jaap Rietveld Ad Mank 0-1
Pieter Kok Dicky Hamming 1-0
Cor Bergveld Geert Renkema 0-1
Henk Plantfeber Jos Kraay 1-0
David Kips Ton van der Eyden 1-0
Raymond Altman Jan Fikkens 0-1
Mick Vaassen Martha van den Berg 1-0
Jaap de Kreek(R) 1/2
RONDE 22 dd:13-8-2015
Rob van Slooten David Kips 1-0
Dick van der Eijk Léon de Zwart 1-0
Eric Junge Henk Enserink 1-0
Alfred Vellekoop Willem Alpherts 0-1
Bram van der Vegt Harrie Boom 1/2
Ron van Leeuwen Peter de Haan 1-0
Ton de Steenwinkel Pieter Schonagen 1-0
Frans Kerkhoff Cor Bergveld 1-0
Jos Kraay Jaap Rietveld 0-1
Ad Mank Dicky Hamming 1-0
Martha van den Berg Pieter Kok 1-0
Mick Vaassen Henk Plantfeber 0-1
Jan Fikkens Ton van der Eyden 0-1
Geert Renkema Raymond Altman 1-0
Jaap de Kreek(R) 1/2
RONDE 23 dd:20-8-2015
Dick van der Eijk Roland Wastiaux 1-0
Willem Alpherts Raymond Dernier 0-1
Carel van Pampus Jacques Koolstra 0-1
Mart Ran Ton de Steenwinkel 1-0
Peter de Haan Ruut Keijzer 1-0
Pieter Schonagen Tom Kooij 0-1
Jan Koolstra Jos Kraay 0-1
Bert Rietveld Frans Kerkhoff 0-1
Dicky Hamming Marcel Kusse 1/2
Martha van den Berg Ad Mank 0-1
Jan Walhout Pieter Kok 0-1
Jan Fikkens Mick Vaassen 0-1
Ton van der Eyden Raymond Altman 1-0
Henk Plantfeber Roald Vos 1-0
David Kips Jaap de Kreek 1-0
Cor Bergveld Tonny Wagenaar 1/2
Geert Renkema Bram van der Vegt 1-0
RONDE 24 dd:20-8-2015
Roland Wastiaux Jacques Koolstra 1-0
Willem Alpherts Bram van der Vegt 1-0
Ton de Steenwinkel Ron van Leeuwen 0-1
Carel van Pampus Mart Ran 0-1
Ruut Keijzer Pieter Schonagen 1-0
Jaap Rietveld Jan Koolstra 0-1
Jan Walhout Peter de Haan 1-0
Ad Mank Bert Rietveld 1-0
Pieter Kok Jan Fikkens 1-0
Frans Kerkhoff Martha van den Berg 1-0
Jos Kraay Marcel Kusse 0-1
Roald Vos Ton van der Eyden 0-1
Raymond Altman Henk Plantfeber 0-1
Mick Vaassen Tonny Wagenaar 0-1
Tom Kooij Dicky Hamming 1-0
David Kips Dick van der Eijk 1/2
Cor Bergveld(3) 0-1
Jaap de Kreek(3) 1/2
Geert Renkema(3) 1-0
RONDE 25 dd:27-8-2015
Jacques Koolstra Dick van der Eijk 0-1
Frank Steensma Roland Wastiaux 0-1
Henk Enserink Peter de Haan 1-0
Jan Koolstra Willem Alpherts 0-1
Bram van der Vegt Dicky Hamming 1-0
Raymond Dernier Bert Rietveld 1-0
Jan Fikkens Cor Bergveld 0-1
Martha van den Berg Tom Kooij 0-1
Ton van der Eyden Gerard Diependaal 1-0
Henk Plantfeber Jan Walhout 1-0
Tonny Wagenaar Raymond Altman 0-1
Mick Vaassen Jos Kraay 1-0
Jaap de Kreek Geert Renkema 1-0
Pieter Kok David Kips 1-0
Ad Mank(R) 1/2
RONDE 26 dd:27-8-2015
David Kips Henk Enserink 1-0
Dick van der Eijk Raymond Dernier 1-0
Jacques Koolstra Frank Steensma 0-1
Roland Wastiaux Bram van der Vegt 1-0
Dicky Hamming Willem Alpherts 0-1
Ron van Leeuwen Mick Vaassen 1-0
Cor Bergveld Martha van den Berg 1-0
Bert Rietveld Tom Kooij 0-1
Jan Koolstra Pieter Kok 0-1
Jan Fikkens Ad Mank 0-1
Jan Walhout Tonny Wagenaar 0-1
Gerard Diependaal Henk Plantfeber 0-1
Jos Kraay Jaap de Kreek 0-1
Ton van der Eyden Geert Renkema 1-0
Peter de Haan(3) 1/2
Jaap Rietveld(3) 0-1
Raymond Altman(3) 1-0

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.